Konsultacje – Ustawa o rzemiośle

W ciągu najbliższych kilku tygodni zostanie zgłoszony do Sejmu projekt nowelizacji ustawy, który może przyczynić się do wzmocnienia pozycji polskiego rzemiosła. Zapraszamy środowisko rzemiosła do konsultacji nad zmianami Ustawy o rzemiośle.

Uwagi można przesyłać do 10 lutego 2015 roku. Przesłane propozycje zostaną pogrupowane przez specjalnie powołany Zespół ds. zmian w ustawie powstały przy Związku Rzemiosła Polskiego. Zadaniem tego gremium jest przygotowanie ostatecznego projektu propozycji. Projekt następnie zostanie przesłany do wszystkich organizacji rzemiosła.

Związek Rzemiosła Polskiego będzie zabiegał o przyjęcie jak najszybszej ścieżki legislacyjnej (projekt komisyjny), która umożliwi ewentualne przyjęcie proponowanych zmian. Planowane jest także spotkanie, z udziałem przedstawicieli środowiska rzemiosła, polityków oraz dziennikarzy, które będzie okazja do przybliżenia potrzeby dokonania pilnych zmian w ustawie o rzemiośle.

Propozycje można przesyłać na adres biura ZRP lub na email: zrp@zrp.pl.

Więcej informacji w załączniku