Konsultacje społeczne Programu „Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027”

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, które odbędą się w dniach
2 czerwca – 9 lipca 2021 r.

Konsultacje rozpocznie konferencja  inaugurująca, która odbędzie się w trybie zdalnym 2 czerwca o godz. 10:00.

Agenda konferencji oraz formularz rejestracyjny na wydarzenie znajdują się na stronie:  https://www.power.gov.pl/strony/o-programie/fundusze-europejskie-dla-rozwoju-spolecznego/konsultacje-spoleczne-programu/

Konferencja będzie również transmitowana na kanale YouTube Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.