Forum Gospodarcze Polska-Turcja

Krajowa izba Gospodarcza wraz z Partnerami Tureckimi przy wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwa Rozwoju Pracy i Technologii a także we współpracy z Polsko-Turecką Izbą Gospodarczą, organizuje Forum Gospodarcze Polska-Turcja.

Spotkanie odbędzie się w formule on-line, w języku angielskim na platformie ZOOM

w dniu 24 maja 2021 r. w godz. 11.00-13.00.

Uczestniczący w spotkaniu przedstawiciele polskich firm będą mieli możliwość nawiązania kontaktu z tureckimi firmami oraz możliwość dalszej wymiany handlowej z Turcją. Sugerowane sektory branżowe:

  • Przemysł samochodowy
  • Produkty rolno-spożywcze
  • Sprzęt medyczny, biotechnologia oraz farmaceutyki
  • Przemysł energetyczny i wydobywczy
  • Artykuły chemiczne i kosmetyki
  • Produkty tekstylne

Zainteresowane firmy są proszone o rejestrację on-line oraz wypełnienie formularza do dnia 20 maja br.

Rejestracja: https://formularze.kig.pl/pl/2021-05-24-turcja/

Do uczestników, którzy potwierdzą udział przesłane zostanie przekazany link do spotkania.

Więcej informacji POBIERZ