Konsultacje regionalne Ministerstwa Edukacji Narodowej

Do tej pory odbyło się aż sześć konsultacji regionalnych organizowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej: 18 stycznia 2010 (Gdańsk), 28 stycznia 2010 (Opole), 29 stycznia 2010 (Wrocław), 4 lutego 2010 (Lublin), 5 lutego 2010 (Rzeszów), 15 lutego 2010 (Białystok).

W konferencjach udział wzięli przedstawiciele oświaty zawodowej, instytucji publicznych oraz organizacji pracodawców, w tym również reprezentanci Związku Rzemiosła Polskiego oraz Izb Rzemieślniczych.
 

Głównym celem proponowanych przez Ministerstwo zmian jest dostosowanie oferty edukacyjnej szkół zawodowych do aktualnych potrzeb rynku oraz podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Więcej informacji na stronie: www.konferencje.men.gov.pl