Konsultacje publiczne w sprawie rynku wewnętrznego i umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje w sprawie podwójnego opodatkowania. Zachęca wszystkich zainteresowanych – osoby fizyczne i prawne – do przesyłania przykładów podwójnego opodatkowania, z którymi spotkali się w swojej działalności transgranicznej.

Cenne są również informacje o przypadkach, gdy problem podwójnego opodatkowania udało się rozwiązać dzięki odwołaniu się do organów podatkowych (wraz z informacją o długości trwania całej procedury). Komisja zachęca również do przesyłania wszelkich propozycji dotyczących sposobów, dzięki którym można by uniknąć przypadków podwójnego opodatkowania w Unii Europejskiej. Konsultacje mają pomóc Komisji w ocenie rzeczywistych rozmiarów problemu i jego skutków finansowych.
 

Więcej informacji: LINK