Konsultacje publiczne w sprawie modernizacji europejskiego systemu normalizacji

Komisja Europejska rozpoczęła proces modernizacji europejskiego systemu normalizacji, w celu dostosowania go do zmian zachodzących we współczesnym świecie, wyzwań globalizacji i wszelkich zmian technologicznych.

Dlatego Dyrekcja Generalna ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu KE ogłosiła otwarte konsultacje, które służyć mają poznaniu i zrozumieniu poglądów administracji publicznej, podmiotów prywatnych, partnerów społecznych i organizacji konsumenckich na temat modernizacji europejskiego systemu normalizacji. Badanie to pomoże również zebrać opinie i propozycje dotyczące możliwych rozwiązań, które Komisja powinna zanalizować i ewentualnie stworzyć na ich podstawie konkretne wnioski legislacyjne.

Więcej informacji: LINK