Konsultacje publiczne w sprawie modernizacji europejskiego systemu normalizacji

Komisja Europejska rozpoczęła proces modernizacji europejskiego systemu normalizacji, w celu dostosowania go do zmian zachodzących we współczesnym świecie, wyzwań globalizacji i wszelkich zmian technologicznych.

Dlatego Dyrekcja Generalna ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu KE ogłosiła otwarte konsultacje, które służyć mają poznaniu i zrozumieniu poglądów administracji publicznej, podmiotów prywatnych, partnerów społecznych i organizacji konsumenckich na temat modernizacji europejskiego systemu normalizacji. Badanie to pomoże również zebrać opinie i propozycje dotyczące możliwych rozwiązań, które Komisja powinna przeanalizować i ewentualnie stworzyć na ich podstawie konkretne wnioski legislacyjne.

Odpowiedzi zostaną opublikowane na stronie Dyrekcji Generalnej ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu KE, chyba że ich autorzy sprzeciwią się publikacji danych osobowych.

Wyniki tych konsultacji społecznych, wraz z wynikami innych analiz i raportem grupy ekspertów, pomogą Komisji Europejskiej w przygotowaniu wniosków legislacyjnych, mających na celu ograniczanie barier technicznych na rynku wspólnotowym i adaptację systemu norm do zmieniającego się rynku. Zostaną one przekazane jesienią 2010 roku do Rady Unii Europejskiej i Parlamentu Europejskiego. Zanim to nastąpi, wnioski legislacyjne zostaną ocenione pod względem przewidywanych skutków gospodarczo-społecznych oraz wpływu na środowisko.

Czas trwania konsultacji: do 21 maja 2010 roku.

Związek Rzemiosła Polskiego serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do przesyłania swoich opinii na ten temat bezpośrednio do Komisji Europejskiej lub do Zespołu Koordynacji Spraw Europejskich ZRP (gawryszczak@zrp.pl, tel. 22 5044258). Zebrane sugestie przekażemy, za pośrednictwem Europejskiego Zrzeszenia Rzemiosła oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw dla Normalizacji (NORMAPME) do Dyrekcji Generalnej ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu.

Więcej informacji na ten temat i dokument konsultacyjny: LINK