Konsultacje publiczne Komisji Europejskiej nt. Ogólnego Systemu Preferencji Celnych

Komisja Europejska rozpoczęła publiczne konsultacje w ramach prac nad nowym, zrewidowanym systemem GSP UE (Ogólny System Preferencji Celnych).

W ramach systemu importerzy towarów z krajów rozwijających się (DEV) i najmniej rozwiniętych (LDC) korzystają z jednostronnych preferencji taryfowych, polegających na zawieszeniu stawki celnej lub też na jej zmniejszeniu. System obejmuje ok. 6 400 produktów w ramach rozwiązania ogólnego GSP i GSP+ oraz ok. 7 200 produktów w ramach rozwiązania dla krajów najmniej rozwiniętych.

Dotychczasowe rozporządzenie GSP wygasa z dniem 31 grudnia 2011 roku. W ramach prac nad nowym rozporządzeniem Komisja zbiera informacje od przedsiębiorców UE na temat funkcjonowania systemu. Pytania dają możliwość wypowiedzenia się na temat przyszłego kształtu systemu GSP. Konsultacje prowadzone są w formie elektronicznej do dnia 31 maja 2010 roku. Zawierają zestaw 36 pytań w języku angielskim. W razie braku możliwości odpowiedzi na wszystkie pytania, istnieje możliwość udzielenia odpowiedzi tylko na część z nich.

Serdecznie zachęcamy do udziału w konsultacjach, które pomogą w pracach nad kształtem przyszłego systemu GSP. Poniżej znają Państwo odpowiednie linki do stron internetowych Komisji Europejskiej w sprawie konsultacji.

Ogólna strona na temat konsultacji: LINK
Strona z pytaniami do wypełnienia: LINK