Spotkanie w ramach europejskiego dialogu sektorowego