Targi HKTDC Food Expo 2021

W  dniach 12-16 sierpnia 2021 r. w Hongkongu, odbędą się Targi HKTDC Food Expo 2021, na których Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi planuje zorganizować stoisko informacyjno-promocyjne.

Targi HKTDC Food Expo w Hongkongu są jednymi z największych i najważniejszych targów dotyczących żywności w Azji i cieszą się nieustającym zainteresowaniem polskich podmiotów z branży rolno-spożywczej. Uczestnictwo w tych targach wpisuje się w działania realizowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, polegające na popularyzacji produktów rolno-spożywczych wysokiej jakości oraz służy kreowaniu pozytywnego wizerunku polskiej żywności za granicą.

Ministerstwo zwraca się z prośbą do zainteresowanych firm o przekazanie próbek polskich produktów wysokiej jakości (m.in. produktów posiadających znak Poznaj Dobrą Żywność, Produkt polski, produktów regionalnych tradycyjnych i ekologicznych oraz uczestniczących  w unijnych systemach jakości) oraz materiałów informacyjno-promocyjnych na stoisko MRiRW. Mając na uwadze obostrzenia związane z sytuację epidemiologiczną i ograniczenia w międzynarodowym ruchu osobowym na chwilę obecną nie jest do przewidzenia czy będzie możliwość odwiedzenia stoiska MRiRW podczas w/w targów przez przedstawiciela firmy, która dostarczy próbki produktów.

Informację potwierdzającą dostarczenie produktów firmy wraz ze wskazaniem osoby odpowiedzialnej za koordynacje tego działania należy przesłać do dnia 20 czerwca 2021 r. na adresy mailowe:

– artur.sienicki@minrol.gov.pl (tel.: 22 623 24 56),

– urszula.janczyk@minrol.gov.pl (tel.: 22 623 18 74).

Firmy zainteresowane przekazaniem próbek produktów proszone są o wysłanie maila według poniższego wzoru:

Nazwa firmy:…..

Imię i nazwisko osoby do kontaktu:

Telefon:…………….

e-mail: …….

+ wypełnione oświadczenie RODO POBIERZ