Dialog w kryzysie i wymiana dobrych praktyk

 Globalny kryzys, to dla partnerów społecznych czas szczególnie wytężonej pracy – podkreśliła w swoim wystąpieniu Izabela Opęchowska, Dyrektor Zespołu ds. Dialogu Społecznego Związku Rzemiosła Polskiego, podczas międzynarodowej konferencji, która 25 marca 2010 roku odbyła się w Warszawie.

 

Spotkanie poświęcono roli i formom dialogu społecznego w sytuacji globalnego kryzysu gospodarczego oraz wymianie dobrych praktyk. W konferencji uczestniczyli eksperci z Komisji Europejskiej i z Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych, reprezentanci partnerów społecznych Komisji Trójstronnej, organizacji związkowych z Litwy, Chorwacji, Holandii a także przedstawiciele świata nauki, biznesu.

Konferencję podzielono na trzy tematyczne sesje poświęcone europejskim doświadczeniom w prowadzeniu dialogu i metod wdrażania priorytetów europejskiego dialogu w czasie globalnego kryzysu, aktom prawnym i ekonomicznym regulacjom przygotowanym na ten moment oraz możliwościom wypracowania najefektywniejszych form współpracy.

– Czas kryzysu pokazał, że w najważniejszych dla kraju sprawach partnerzy społeczni potrafią wypracować wspólne stanowisko i wspomóc przedsiębiorców. Przygotowany przez nas plan przeciwdziałający recesji obejmuje 13 zagadnień, z których większą część udało już się zrealizować – powiedziała Izabela Opęchowska.

 

Można dyskutować czy pakiet jest dobry, czy rozwiąże wszystkie problemy, czy pojawił się w odpowiednim czasie, jednak po mimo wszystkich zastrzeżeń, zdaniem Związku Rzemiosła Polskiego najważniejsze jest, że strony dialogu potrafiły porozumieć się w kwestiach istotnych zarówno dla przedsiębiorców jak i dla pracowników i dla wspólnego dobra odrzucić partykularne interesy.

Dobrze, że w pakiecie znalazły się zagadnienia łączące wszystkich partnerów społecznych, choćby kwestia pozyskiwania wsparcia z funduszy unijnych. Na jednym z ostatnich posiedzeń Komisji Trójstronnej Związek Rzemiosła zaproponował rozbudowę systemu lokalnych funduszy pożyczkowych. Sieć takich placówek z ofertą pożyczkową dla mikro i małych przedsiębiorców powinna powstać w całym kraju. Sektor MŚP bardzo potrzebuje takiego programu – wyjaśniła ekspertka ZRP.

Treść wystąpienia w załączniku.