Konkursy z Funduszy Europejskich dostępne w lipcu

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju informuje o uruchomieniu w lipcu kolejnych 63 nowych konkursów.  Po środki unijne mogą sięgnąć m.in. przedsiębiorcy, samorządy, szkoły wyższe, czy też instytucje rynku pracy, ośrodki pomocy społecznej i organizacje pozarządowe.

Do przedsiębiorców adresowany jest konkurs na kupienie usług doradczych na przeprowadzenie profesjonalnego procesu projektowego. Celem jest opracowanie nowego projektu wzorniczego. Następnie wdrożenie nowego lub znacząco ulepszonego produktu i wprowadzenie go na rynek. Dodatkowo możesz otrzymać wsparcie na realizację inwestycji początkowej niezbędnej do wdrożenia tego produktu. Konkurs obejmuje przedsiębiorców z 11 województw. Nie jest kierowany do 5 regionów: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.

Więcej informacji

Do połowy lipca przedsiębiorcy, którzy myślą o ekspansji na rynki Ameryki Północnej mogą złożyć wniosek o dofinansowanie w konkursie „Polskie Mosty Technologiczne”. Firma, która otrzyma grant może przeznaczyć go m.in. na usługi eksperckie na potrzeby budowania strategii ekspansji oraz oceny merytorycznej przygotowywanych planów ekspansji. Dotyczy to rynku Stanów Zjednoczonych, Kanady i Meksyku. Przedsiębiorcy mogą otrzymać grant (pomoc de minimis) nie większy niż 200 000 euro, a w przypadku sektora transportu drogowego towarów – 100 000 euro.

Więcej informacji

Do końca lipca środki unijne czekają na mikro, małych i średnich przedsiębiorców z województwa podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, podkarpackiego, lubelskiego lub świętokrzyskiego. Na firmy czeka 150  mln zł, w tym 100 mln zł dla przedsiębiorców, którzy inwestują w miastach średnich tych regionów. Jeśli przedsiębiorca należy do ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego, weź udział w konkursie na wdrażanie innowacyjnych produktów lub usług. Dotację możesz przeznaczyć na zakup praw patentowych, know-how czy na wydatki inwestycyjne.

Więcej informacji

Przedsiębiorstwa, konsorcja przedsiębiorstw oraz jednostki naukowe mogą starać się o dofinansowanie z programów regionalnych na:

  • inwestycje i rozbudowę infrastruktury badawczej (woj. wielkopolskie, świętokrzyskie, kujawsko-pomorskie, lubuskie, łódzkie),
  • prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych (polegających na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji, przygotowanie prototypu doświadczalnego, wprowadzenie zmian w procesie wytwarzania)ale także uzyskanie ochrony własności przemysłowej (woj. mazowieckie, świętokrzyskie, łódzkie),
  • zakup usługi badawczej dotyczącej opracowania nowego (albo znacznie ulepszonego) produktu czy usługi, nowego projektu wzorniczego albo procesu (np.metody produkcji lub dostawy; łódzkie).

W lipcu i sierpniu przedsiębiorcy prowadzący działalność w woj. dolnośląskim mogą składać projekty w zakresie wdrożenia wyników realizowanych u siebie prac badawczo-rozwojowych (np. uruchomienia masowej produkcji w przedsiębiorstwie).

Szczegóły konkursu

Więcej: http://www.miir.gov.pl/strony/aktualnosci/dobra-prognoza-na-lipiec-ruszaja-kolejne-konkursy-z-funduszy-europejskich/