Konkursy na promocję polskiej gospodarki

Ministerstwo Gospodarki wybrało 15 sektorów, które zostaną objęte wsparciem w związku z realizacją „Branżowych programów promocji” w ramach Poddziałania 6.5.1 oraz 6.5.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Dokument został przyjęty przez Ministerstwo Gospodarki 15 września 2010 roku.
 

W grupie 15 branż znalazły się:
1. Branża meblarska,
2. Branża jubilersko – bursztynicza,
3. Usługi IT i ITC,
4. Produkcja jachtów i łodzi rekreacyjnych,
5. Przemysł biotechnologiczny i farmaceutyczny,
6. Produkcja sprzętu medycznego i aparatury pomiarowej,
7. Branża stolarki okiennej i drzwiowej,
8. Budownictwo,
9. Branża ochrony i zachowania zabytków,
10. Kosmetyki,
11. Maszyny i urządzenia górnicze,
12. Odzież, dodatki, galanteria skórzana,
13. Turystyka medyczna,
14. Przemysł obronny,
15.  Polskie specjalności żywnościowe (w ramach tej grupy, wparcie udzielane będzie zgodnie z zapisami § 1 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na udział przedsiębiorców w programach promocji w ramach poddziałania 6.5.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.)

Na podstawie przedstawionej listy Ministerstwo Gospodarki ogłosi konkursy na najlepsze koncepcje branżowych programów promocji. Będą one jednocześnie harmonogramem działań promujących daną branżę oraz przedsiębiorców wokół niej skupionych.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa: LINK