Konkurs Polska Firma – Międzynarodowy Czempion

Konkurs Polska Firma – Międzynarodowy Czempion promuje aktywność polskich firm na światowych rynkach. Dzięki inwestycjom zagranicznym oraz działalności eksportowej polskie przedsiębiorstwa przekształcają się w globalne podmioty, skutecznie konkurują na zagranicznych rynkach i budują markę Polski na arenie międzynarodowej.
Do udziału w konkursie zapraszamy polskie firmy prywatne oraz przedsiębiorstwa z udziałem skarbu państwa.

KATEGORIE

1.    Inwestor – polskie firmy prywatne i polskie firmy z udziałem Skarbu Państwa
a)    Inwestor – duże przedsiębiorstwo
b)    Inwestor – MŚP
2.    Eksporter – polskie firmy prywatne i polskie firmy z udziałem Skarbu Państwa
a)    Eksporter – duże przedsiębiorstwo
b)    Eksporter – MŚP
3.    Wizjoner ekspansji zagranicznej
4.    Nagroda specjalna za promocję polskiej marki za granicą
5.    Debiutant na rynkach zagranicznych

W konkursie mogą wziąć udział wszystkie polskie przedsiębiorstwa, które wypełnią jedną z trzech ankiet – dla inwestora, eksportera lub dla debiutanta na rynkach zagranicznych i prześlą nam swoje zgłoszenia. Następnie zgłoszenia zostaną ocenione w wyodrębnionych obszarach i kategoriach pod względem ich znaczenia dla rozwoju firmy, strategii ekspansji zagranicznej i promocji marki polskiej. Laureaci nagrody specjalnej za promocję polskiej marki za granicą oraz nagrody „Wizjoner Ekspansji Zagranicznej” mogą być wyłonieni również spoza grona zgłoszonych firm.

Nabór do 7. edycji rozpocznie się 11 września i potrwa do końca października.

Udział w konkursie jest bezpłatny.

WIĘCEJ INFORMACJI