Kształcenie zawodowe w czasach zaborów i w XX-leciu Polski Niepodległej

W środę 24 października w Domu Technika NOT odbyła się ogólnopolska konferencja Kształcenie zawodowe w czasach zaborów i w XX-leciu Polski Niepodległej. Wydarzenie włączone w obchody 100-lecia niepodległości zabrało słuchaczy do czasów rewolucji przemysłowej. Podczas konferencji uczestnicy mogli wysłuchać wykładów ukazujących jej wpływ na rozwój kształcenia zawodowego, a także poznać historię instytucji i szkół, których korzenie sięgają placówek działających w jeszcze w czasie zaborów.

Lista prelegentów i tematyka wykładów:

Bożena Mayer-Gawron, Wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji – Rewolucja przemysłowa i jej wpływ na rozwój kształcenia zawodowego w zaborach i w XX-leciu Polski Niepodległej
Ewa Mańkiewicz-Cudny, Prezes FSNT-NOT – Inżynierowie, technicy i ich organizacje od zaborów do II RP
Teresa Sosnowska i Joanna Skalska, Polski Komitet Normalizacji – Czy normalizacja ma sto lat? O działalności PKN na przełomie wieków
Teresa Łęcka, Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi – Kształcenie zawodowe włókniarzy w XX-leciu Polski Niepodległej
Andrzej Kabaciński, Dyrektor Zespołu Szkół Przyrodniczych w Poznaniu – Rys historyczny postępu w kształceniu zawodowym mechatroników rolnictwa w Wielkopolsce
Barbara Szymoniak, Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 w Krakowie – Prawa i obowiązki uczniów oraz kadry pedagogicznej Państwowej Szkoły Przemysłowej w Krakowie

Ze strony Związku Rzemiosła Polskiego wykład wygłosił Andrzej Stępnikowski, Zastępca Dyrektora Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej. Prelekcja dotyczyła Wpływu rzemiosła na rozwój polskiej myśli technicznej w zaborach i 20-leciu Polski niepodległej.

Konferencja została zorganizowana przez Ośrodek Rozwoju Edukacji we współpracy z Federacją Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, Polskim Komitetem Normalizacyjnym, Kuratorium Oświaty w Łodzi, Kuratorium Oświaty w Krakowie, Kuratorium Oświaty w Poznaniu oraz Związkiem Rzemiosła Polskiego.