Konkurs o Złoty i Platynowy Laur 2010 rozpoczęty!

Rozpoczyna się kolejna, czternasta edycja Konkursu o Złoty i Platynowy Laur. Konkurs jest wyzwaniem dla rzemieślników, kupców i przedsiębiorców skupionych w organizacjach rzemieślniczych i kupieckich oraz dla firm niezrzeszonych. O statuetkę ubiegać się mogą przedsiębiorstwa, które w minionym roku osiągnęły szczególne wyniki – inwestycyjne, gospodarcze i którym udało się zwiększyć zatrudnienie.

Konkurs promuje firmy, które zwycięsko wychodzą ze zmagań z konkurencją, rozwijają swój potencjał i sprawnie poruszają się po rynku europejskim, łącząc wielowiekowe tradycje z nowoczesnością.

Kandydatów do nagrody rekomendować mogą organizacje rzemieślnicze i kupieckie, przedsiębiorstwa oraz Czytelnicy „Małej Firmy”. Zgłaszana firma, poza osiągnięciami zawodowymi, powinna wykazać się czynną pracą na rzecz środowiska i działalnością charytatywną.

O statuetkę Złotego Laura mogą ubiegać się wszyscy, natomiast Platynowy Laur trafia wyłącznie do posiadaczy Złotego Lauru. Od kilku lat Kapituła Konkursu honoruje Platynowym Laurem również organizacje – po jednej ze środowiska rzemiosła i kupców. Laur trafia do organizacji, która w ostatnich latach szczególnie intensywnie działała na rzecz integracji i promocji swojego środowiska w kraju i za granicą i które wspierają zrzeszone firmy we wdrażaniu przepisów unijnych oraz pozyskiwaniu funduszy europejskich.

Zachęcamy do nadsyłania zgłoszeń. Wypełniony formularz, oprócz opisu dorobku firmy, powinien zawierać również nazwę organizacji rekomendującej bądź nazwisko i dane kontaktowe w przypadku osoby indywidualnej.

Formularz zgłoszeniowy w załączniku i na stronie zrp.pl w zakładce: Konkursy i odznaczenia.

Kandydatury prosimy przesyłać e-mailem lub na adres redakcji: Miesięcznik „Mała Firma”, ul. Miodowa 14,

00-950 Warszawa, koniecznie z dopiskiem Złoty i Platynowy Laur oraz na numer faksu 022 50 44 220.