Konkurs o Nagrodę im. Anieli hr. Potulickiej

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II oraz Fundacja Potulicka serdecznie zapraszają do udziału w konkursie o Nagrodę im. Anieli hrabiny Potulickiej za sukces gospodarczy realizowany w duchu solidarnego humanizmu. Przyznawana od 2015 r. Nagroda ma na celu promocję przekonań i postawy ideowej Anieli hrabiny Potulickiej (1861-1932) – właścicielki ziemskiej, filantropki, donatorki wielu dzieł charytatywnych, m.in. zakładu opieki i żłobka pw. Św. Floriana w Bydgoszczy, Zakładu pw. „Dobrego Pasterza” w Poznaniu czy zakładu dla nieuleczalnie chorych w dzielnicy Łazarz w Poznaniu, założycielki fundacji wspierającej KUL (obecnie Fundacja Potulicka).

Do Nagrody mogą być zgłaszane osoby fizyczne będące członkami kadry zarządzającej (członkowie zarządu lub innego organu zarządzającego jednostki) lub właściciele (jednoosobowi przedsiębiorcy lub wspólnicy prowadzący sprawy spółki) małych i średnich przedsiębiorstw, legitymujący się osiągnięciami w roku poprzedzającym rok przyznania Nagrody. Kandydatami do nagrody mogą być osoby, które nie ukończyły 40. roku życia w roku poprzedzającym rok przyznania Nagrody.

Wniosek o przyznanie Nagrody powinien zawierać pisemne uzasadnienie i potwierdzenie osiągnięć zgłaszanych do Nagrody.

Wysokość Nagrody wynosi 10 tys. zł.

Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 31 maja 2019 roku, na adres: Sekretariat Rektora KUL: Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin z dopiskiem: „Nagroda im. Anieli hrabiny Potulickiej – sukces gospodarczy”.

Regulamin Nagrody oraz szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: https://bit.ly/2Wp5Vka