Konkurs MEN – projekty doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach

Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej ZRP informuje, że Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło konkurs na stworzenie i realizację projektów dotyczących „Opracowania i pilotażowego wdrożenia programów doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach dla nauczycieli kształcenia zawodowego” przeprowadzanego w ramach Działania 3.4, poddziałania 3.4.3 Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Celem konkursu jest opracowanie programu praktyk oraz staży w przedsiębiorstwach, co za tym idzie poprawa jakości kształcenia zawodowego. Grupą docelową konkursu są nauczyciele przedmiotów zawodowych oraz instruktorzy praktycznej nauki zawodu. Staże i praktyki muszą trwać minimum dwa tygodnie (istnieje możliwość rozbicia tego okresu – nie musi być to czas ciągły). Wybrane w konkursie projekty, na których realizację zostanie podpisana umowa, w 100% będą finansowane ze środków publicznych, a ubiegający się o dofinansowanie nie są zobowiązani do wniesienia wkładu własnego.

Szczegółowe informacje w załączeniu: LINK