Konkurs Jakie znasz zawody? 2020

Po raz kolejny Związek Rzemiosła Polskiego w Warszawie organizuje Ogólnopolski Konkurs „Jakie znasz zawody?”, którego realizatorem jest Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu, a pomysłodawcą – Fundacja Społeczeństwo i Gospodarka w Poznaniu. Do udziału zapraszamy przedszkolaki oraz uczniów szkół podstawowych.

Celem konkursu jest kształtowanie pozytywnego wizerunku pracy zawodowej i  promowanie wiedzy o rynku pracy. Jego szczególną wartością jest wczesna, niejako „u podstaw” edukacja o zawodach i propagowanie szacunku dla pracy.

Zadaniem konkursowym jest stworzenie rysunku, fotografii lub krótkiego filmu przedstawiającego wykonywanie wybranego zawodu rzemieślniczego. Prace powinny w ciekawy sposób przedstawiać zawód i koncentrować się na pozytywnych aspektach pracy. Poznając różne zawody dzieci i młodzież zdobywają wiedzę o świecie społecznym, w którym żyją, oraz uczą się szacunku dla pracy innych. Uzyskują również informację o świecie techniki, w którym działają i którego są najmłodszymi twórcami. Rozwijanie zainteresowań plastycznych i fotograficznych i wykonanie zdjęć wpłynie pozytywnie na kreatywność oraz umiejętność prezentowania własnych obserwacji i przemyśleń.

Przy ocenie prac jury będzie brało pod uwagę zgodność pracy z podaną tematyką, jakość wykonania i wrażenie estetyczne oraz oryginalność i pomysłowość w przedstawieniu tematu.

Na uczestników Konkursu czekają atrakcyjne nagrody.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

—————————————————————————————

DOKUMENTY DO POBRANIA

Konkurs dla przedszkoli:
Informacje o konkursie dla przedszkoli

Konkurs dla szkół podstawowych:
Informacje o konkursie dla klas I-IV

Konkurs dla gimnazjów:
Informacje o konkursie dla klas V-VIII