Konkurs dla MŚP na dofinansowanie najciekawszych projektów

Ministerstwo Gospodarki, Związek Rzemiosła Polskiego i Koordynator Krajowy ds. Europejskiego Tygodnia MŚP ogłaszają konkurs na dofinansowanie najciekawszych przedsięwzięć, które realizowane będą w maju i czerwcu 2010 roku w ramach ogólnoeuropejskiej kampanii na rzecz wspierania rozwoju przedsiębiorczości pod nazwą „Europejski Tydzień Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2010”.

Celem konkursu jest wyróżnienie inicjatyw, które w najbardziej interesujący sposób będą promować przedsiębiorczość oraz inspirować do rozwoju własnej działalności gospodarczej.

Zgłoszenia będą przyjmowanie do 20 maja 2010 roku.

Więcej informacji: LINK