Wersja kontrastowa
 A
 A
 A

Kategoria: Aktualności

Opublikowano 08/09/2021

IX Kongres Rzemiosła Polskiego

W dniu 8 września 2021 r. w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Pałacu Chodkiewiczów w Warszawie, odbył się IX Kongres Rzemiosła Polskiego. Zgromadzonych podczas obrad rzemieślników przywitał uroczyście Prezes Związku Rzemiosła Polskiego Pan Jan Gogolewski.

Tegoroczny Kongres rozpoczęto upamiętnieniem minutą ciszy pamięci wybitnych rzemieślników działających w strukturze Związku Rzemiosła Polskiego m.in. Ś.P. Kazimierza Góralczyka, Wiesława Szajdy.

Podczas obrad ustanowiono Prezydium Kongresu pod przewodnictwem Pana Jana Jaworskiego, Członka Zarządu ZRP, Prezesa Izby Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Radomiu.

Kongres przyjął sprawozdanie z realizacji Uchwały programowej VIII Kongresu Rzemiosła Polskiego - Programu Rozwoju Rzemiosła do roku 2021, w ramach którego przedstawiono sprawozdanie z wykonania rocznego planu działalności za okres od października 2020 r. do września 2021 r., a także sprawozdanie finansowe Związku Rzemiosła Polskiego za rok 2020, a następnie udzielił absolutorium Prezesowi i Zarządowi Związku Rzemiosła Polskiego.

Ponadto podczas obrad przyjęto również m.in. Uchwałę programową IX Kongresu - Programu Rozwoju Rzemiosła do roku 2025, plan finansowy Związku Rzemiosła Polskiego na rok 2021 oraz plan działalności Związku Rzemiosła Polskiego od października 2021 r. do czerwca 2022 r.

 

                                                   

 

Ważne informacje:
Najnowsze artykuły:
związek rzemiosła polskiego
00-246 Warszawa
ul. Miodowa 14
Centrala
Tel.: 22 504 4 200
Fax: 22 831-96-10
E-mail: zrp@zrp.pl
o nasO ZRPStrukturaOrganyKomisjeUstawa o rzemiośleHistoria ZRPWarunki użytkowania
Działalność ZRPOświata zawodowaProjekt "Czas na staż"Nowa jakość egzaminówPodatki i sprawy gospodarczeUnia europejskaPolityka społecznaFundusze unijneRada duszpasterskaKonkursy i odznaczenia
KontaktPrezes ZRPDyrektor GeneralnyZespołyPraca
© Związek Rzemiosła Polskiego 2018