Zaproszenie do zwiedzania Muzeum w Błoniu

Cech Rzemiosł Skórzanych im. Jana Kilińskiego w  Warszawie zaprasza na wystawę z cyklu Błonie Moje Miasto ” Historia błońskich szewców” w dniach 2.09 do 30.10.2021 r. w Muzeum Ziemi Błońskiej przy udziale Cechu Rzemiosł Skórzanych im. Jana   Kilińskiego w Warszawie al. C. K. Norwida 1