Rozpoczęcie Kongresu Rzemiosła Polskiego, Warszawa 8 września 2021 r.