Kongres Rozwoju Systemu Edukacji – ruszyła rejestracja

Zapraszamy na pierwszy Kongres Rozwoju Systemu Edukacji, który odbędzie się 10 września 2018 r. w Warszawie ( PGE Narodowy, Biznes Klub)

Myślą przewodnią przedsięwzięcia jest podkreślenie wpływu jakości kształcenia na poziom kompetencji Polaków i ich konkurencyjność na rynku pracy. Spotkania maja pokazać istotną rolę jaką pełnią kompetencje zawodowe nie tylko w  samym życiu zawodowym, ale również w życiu prywatnym oraz w aktywności społecznej i obywatelskiej.

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska objęła honorowym patronatem wydarzenie.

Więcej: https://kongres.frse.org.pl/