Kongres Przedsiębiorczości powołany!

Z dużą satysfakcją i radością ogłaszamy, że obietnica złożona na Pierwszym Kongresie Pracodawców w styczniu 2008 r. została spełniona i dnia 16 lipca na zebraniu z Premierem Waldemarem Pawlakiem utworzona została nowa organizacja pod nazwą Kongres Przedsiębiorczości. W jej skład weszły: Związek Rzemiosła Polskiego, Polska Rada Biznesu, Konfederacja Pracodawców Polskich, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”, Amerykańska Izba Handlowa oraz Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa.