Kongres Przedsiębiorczości o reformie finansów publicznych

Finanse publiczne należy równoważyć poprzez ograniczanie wydatków, poszerzenie bazy podatkowej i ułatwianie prowadzenia działalności gospodarczej, a nie tylko przez podnoszenie podatków – takie zdanie na dzisiejszej konferencji prasowej wyrazili przedstawiciele Kongresu Przedsiębiorczości, skupiającego sześć największych organizacji pracodawców, w tym Związek Rzemiosła Polskiego.

Propozycje, z którymi wystąpił KP, to min. ograniczenie wydatków publicznych, takich jak nieracjonalne wydatki socjalne. Chodzi przede wszystkim o: objęcie pracowników służb mundurowych, sędziów i prokuratorów powszechnym systemem emerytalnym, wydłużenie ustawowego wieku emerytalnego i wypłacanie rent tylko osobom niezdolnym do pracy. Kongres proponuje również ograniczenie świadczenia becikowego tylko do ubogich rodzin uprawnionych do zasiłku rodzinnego (oszczędności w 2011 roku wyniosłyby 0,2 mld zł), oraz zmniejszenie zasiłku pogrzebowego do 2 tys. zł (1,9 mld zl).

Podnoszenie podatków Kongres Przedsiębiorczości uznał za pomysł nietrafiony. Dlatego zdaniem Kongresu rolnicy powinni płacić podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie społeczne na takich samych zasadach jak pozostali przedsiębiorcy. Kongres Przedsiębiorczości proponuje także usprawnienie systemu stanowienia prawa (z uwzględnieniem procesu konsultacji społecznych), odbiurokratyzowanie gospodarki, zwiększenie sprawności instytucji publicznych obsługujących przedsiębiorców (administracji państwowej i samorządowej, sądownictwa, służby skarbowej, ZUS) oraz dokończenie prywatyzacji (w celu zmniejszenia potrzeb pożyczkowych państwa).

Więcej informacji w załączniku