Kongres Przedsiębiorczości o promocji polskiej gospodarki za granicą

30 listopada br. w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie odbyła się konferencja prasowa Kongresu Przedsiębiorczości, poświęcona promocji gospodarczej Polski za granicą.

W opinii organizacji zrzeszonych w Kongresie Przedsiębiorczości temat ten jest zaniedbywany przez kolejne rządy – wciąż nie ma wyspecjalizowanej agencji rządowej a ostatni projekt dotyczący tej kwestii utknął w Sejmie 2 lata temu. Od tego czasu nie pojawiła się żadna nowa inicjatywa a przecież polskie firmy potrzebują skutecznego systemu promocji polskiej gospodarki, aby zwiększać swą aktywność na rynkach zagranicznych.

Istotne jest – zdaniem członków Kongresu – aby w warunkach dominującej roli sektora prywatnego w gospodarce i obrocie zagranicznym, organizacje funkcjonujące w tym sektorze były faktycznymi współuczestnikami systemu promocji we wszystkich jego aspektach.

Szczegółowe informacje w załączniku.