Kongres Praw Obywatelskich

W dniach 25-26 marca 2010 roku odbył się w Warszawie I Kongres Praw Obywatelskich. Spotkanie zostało zorganizowane przez Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych z inicjatywy organizacji zajmujących się problemami związanymi z respektowaniem praw obywatelskich i budową społeczeństwa obywatelskiego.

Kongres miał formę debat poświęconych różnym problemom, z jakimi borykają się obywatele chcący w pełni uczestniczyć w życiu publicznym i korzystać z przysługujących im uprawnień.

Celem konferencji nie jest stworzenie jednego, spójnego programu łączącego organizacje partnerów społecznych – różnią się one przecież w wielu kwestiach przekonaniami i poglądami. Forum to daje jednak możliwość gruntownej dyskusji. Podczas Kongresu debatowano m.in. o współtworzeniu demokratycznego państwa, kontroli władzy publicznej, obronie przed jej nadmiernymi uprawnieniami, konieczności zapewnienia równego i przestrzeganego przez wszystkich prawa.

Drugiego dnia spotkania w sesji pt. „Prawo do współdecydowania, czy potrzebna jest Rada Społeczno-Ekonomiczna?” – jako uczestnik dyskusji panelowej – wziął udział Prezes ZRP Jerzy Bartnik, który wyraził opinię Związku nt. idei powołania w Polsce Rady Społeczno-Ekonomicznej. Podkreślił on potrzebę stworzenia tego typu instytucji m.in. w celu konsultowania z partnerami społeczno-gospodarczymi oraz organizacjami pozarządowymi wszystkich tworzonych przez rząd RP strategii.