Kongres Gospodarki Polskiej organizowany przez Kongregację Przemysłowo Handlową