XV Edycja Nagrody Literackiej im. Wł. St. Reymonta

Rozpoczęła się kolejna edycja Nagrody Literackiej im Władysława St. Reymonta. Pomysłodawcą, organizatorem i sponsorem tego literackiego wydarzenia jest Związek Rzemiosła Polskiego. Nagroda została ustanowiona w 1994 roku, dla upamiętnienia postaci Władysława Reymonta, Rzemieślnika – Pisarza – Noblisty.

Nagroda Reymonta zyskała trwałe miejsce w katalogu liczących się wydarzeń literackich w Polsce i cieszy się uznaniem w środowisku twórców. Przyznawana jest w dwóch kategoriach: „Za twórczość całego życia” i za „Książkę roku”. Nominowanych do nagrody rekomendują: członkowie Jury – pisarze dotychczasowi laureaci, Wydawnictwa, Stowarzyszenie Literatów Polskich, Związek Literatów Polskich oraz Związek Rzemiosła Polskiego. Laureaci nagrody Władysława ST. Reymonta otrzymują gratyfikacje pieniężne i plakiety upamiętniające to wydarzenie.

Od kilku lat, w ramach konkursu Jury wyróżnia również przedstawicieli środowiska rzemieślniczego. Nagrodą Specjalną uhonorowani zostają utalentowani rzemieślnicy pióra, artyści z bogatym dorobkiem osiągnięć, animatorzy i sponsorzy kultury. Pierwsze posiedzenie Kapituły przewidziane jest na pierwszą połowę stycznia 2009 roku.