Kongres 60 milionów – Mediolan 27-29 lutego 2020 r.

60-milionowy kongres – Global Polonia Summit to wydarzenie, w którym poprzez wzmocnienie więzi z Polonią budujemy międzynarodowe relacje biznesowe zgodne z trendami XXI wieku. Zdefiniowanie możliwości przyszłego rozwoju i wzmocnienie współpracy 60 milionów Polaków mieszkających na całym świecie w celu zagwarantowania rozwoju globalnej sieci kontaktów biznesowych opartych na wartościach, tradycjach i wiedzy Polonii to główne cele tego wydarzenia.

Pierwsza edycja w historii 60 Million Congress odbyła się w 2018 roku w Miami. Była to inicjatywa grupy polskich biznesmenów, którzy w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości stworzyli nową platformę wymiany praktyk i pomysłów dotyczących przyszłego wzrostu gospodarczego z członkami globalnej społeczności Polonii i dla nich cały świat. W 2018 r. odbyły się trzy edycje kongresu. W tym roku sześć nowych edycji odbywa się w sześciu różnych miastach w czterech krajach i dwóch kontynentach – w Miami, Mediolanie, Berlinie, Chicago, Toronto, Rzeszowie, Nowym Jorku i Londynie.

Program Kongresu obejmuje panele dyskusyjne z ekspertami, liderami biznesu i przedstawicielami polskiego rządu, samorządów lokalnych i ambasadorów, a także nieformalną część poświęconą nawiązywaniu kontaktów. Uczestnicy mogą również wziąć udział w turnieju golfowym, spotkaniach koktajlowych i innych wydarzeniach specjalnych, które odbędą się podczas Szczytu. Oprócz paneli dyskusyjnych, każda sesja kongresowa bada kierunek rozwoju polskiej marki oraz jej strategiczną pozycję na mapie świata i formy współpracy Polonii, ze szczególnym uwzględnieniem wymiaru gospodarczego.

Najbliższa edycja tego wydarzenia odbędzie się w Mediolanie w dniach 27-29 lutego 2020 r. Będzie to pierwsza włoska edycja Kongresu, tym samym Mediolan dołącza do grona sześciu miast, które dotychczas podejmowały gości Kongresu. Kongres jest platformą służącą budowaniu relacji pomiędzy przedsiębiorcami polonijnymi, polskim biznesem, a często także z przedstawicielami biznesu w państwach przyjmujących. Program Kongresu obejmuje panele dyskusyjne oraz część networkingową, w gronie przedstawicieli polskiego rządu, władz lokalnych, przedstawicieli ambasad oraz konsulatów, ekspertów, liderów biznesu, reprezentantów sieci przedsiębiorców oraz przedstawicieli trzeciego sektora.

Wśród proponowanych bloków tematycznych mediolańskiej edycji Kongresu znajdują się m.in. takie zagadnienia jak:
• Polska i Włochy – wiek przyjaźni, widoki na przyszłość
• Gospodarcze success story po polsku. Dlaczego warto inwestować w Polsce?
• Transformacja Cyfrowa i Cyber Ryzyko w świecie połączonym
• Destynacja: Polska – odpoczynek, zdrowie, edukacja
• Lesson to be learnt. Czego polski przemysł beauty może nauczyć się od Włochów?

Honorowego patronatu mediolańskiej edycji Kongresu udzieliła Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Rzymie.

Więcej na: https://bit.ly/2G30y3L