Wersja kontrastowa
 A
 A
 A

Kategoria: Aktualności

Opublikowano 17/01/2020

III Forum Szkół Rzemiosła

W dniu 12 lutego 2020 r. w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie odbędzie się III Forum Szkół Rzemiosła.

W ramach programu Forum podjęty zostanie szereg istotnych kwestii wynikających z organizacji kształcenia zawodowego w kontekście dokonanych zmian systemowych. W szerokim gronie interesariuszy, zaangażowanych w proces kształcenia zawodowego, podjęta zostanie próba oceny skuteczności przyjętych instrumentów, zachęcających pracodawców do angażowania się w proces kształcenia zawodowego.

Tematyka Forum obejmie zagadnienia dotyczące m.in. współpracy pracodawców ze szkolnictwem, promocji dialogu społecznego oraz edukacji zawodowej i warunków funkcjonowania szkół zawodowych. Szczególny akcent zostanie położony na zagadnienia, mające wpływ na jakość kwalifikacji i kompetencji zawodowych. Potrzeby rynku pracy oraz gospodarki, wraz z jej rozwojem i postępem technologicznym, zmieniają się bardzo szybko. Szkolnictwo branżowe w tym momencie jest kluczem do stabilnego rozwoju i sukcesu gospodarczego naszego kraju.

Forum jest istotnym, o znaczeniu strategicznym, wydarzeniem w życiu organizacji rzemiosła, pozwalającym na zaprezentowanie potencjału szkoleniowego rzemiosła oraz wyeksponowanie postulatów i opinii środowiska w kwestiach związanych z kształceniem zawodowym.

Jako partner społeczny Związek Rzemiosła Polskiego będzie również promować dialog społeczny w obszarze edukacji, dyskutując o m.in o wyzwaniach stojących przed rzemieślniczymi szkołami branżowymi w kontekście zmian systemowych i dobrych praktykach w zakresie adaptacji szkół do zmian oświatowych.

Ważne informacje:
Najnowsze artykuły:
związek rzemiosła polskiego
00-246 Warszawa
ul. Miodowa 14
Centrala
Tel.: 22 504 4 200
Fax: 22 831-96-10
E-mail: zrp@zrp.pl
o nasO ZRPStrukturaOrganyKomisjeUstawa o rzemiośleHistoria ZRPWarunki użytkowania
Działalność ZRPOświata zawodowaProjekt "Czas na staż"Nowa jakość egzaminówPodatki i sprawy gospodarczeUnia europejskaPolityka społecznaFundusze unijneRada duszpasterskaKonkursy i odznaczenia
KontaktPrezes ZRPDyrektor GeneralnyZespołyPraca
© Związek Rzemiosła Polskiego 2018