Konferencja zamykająca konsultacje społeczne programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zaprasza na konferencję zamykającą konsultacje społeczne programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, która odbędzie się 28 września 2021 r. o godz. 10.00, w trybie zdalnym. W trakcie konferencji zostanie przedstawione stanowisko strony rządowej w sprawie uwag zgłoszonych w ramach konsultacji publicznych Programu, jak również postulatów przestawionych w trakcie wysłuchania publicznego Programu,które odbyło się w dniu 17 czerwca 2021 r. Zaprezentowane zostaną również główne zmiany jakie zostaną wprowadzone w kolejnej wersji Programu. Informacje na temat konferencji są zamieszczone na stronie www.power.gov.pl, w zakładce programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 – 2027 oraz w mediach społecznościowych Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Rejestracja na konferencję będzie możliwa poprzez formularz zgłoszeniowy udostępniony pod adresem: https://www.power.gov.pl/strony/o programie/fundusze-europejskie-dlarozwoju-spolecznego/konsultacje-spoleczne-programu/. Konferencja będzie również transmitowana na kanale YouTube Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej

Poniżej przypominamy stanowisko ZRP do projektu tego programu:

FERS 2021-2027 stanowisko ZRP 7 07 2021