Konferencja finałowa projektu SMILES „Zaangażowanie MŚP w Semestr Europejski”

16 września 2021 w formie wideokonferencji odbyła się konferencja finałowa projektu SMILES „Zaangażowanie MŚP  w Semestr Europejski: podsumowanie i dalsze działania” zorganizowane przez lidera projektu SMEunited (Rzemiosło oraz MŚP w Europie) . Finansowany przez UE dwuletni projekt zakończył się bogatą debatą wśród partnerów projektu SMEunited oraz branżowych partnerów społecznych, przyczyniając się do pożytecznych wniosków dotyczących przyszłości Semestru Europejskiego. Celem projektu SMILES było lepsze zrozumienie stanu świadomości, konsultacji i zaangażowania organizacji MŚP w semestr europejski oraz dalsze promowanie go poprzez wymianę dobrych praktyk, wzajemne uczenie się i opracowywanie zaleceń dotyczących przyszłych działań.

Wydarzenie zgromadziło przedstawicieli Komisji Europejskiej, państw członkowskich, organizacji MŚP oraz europejskich i krajowych partnerów społecznych, aby wymienić się sposobami poprawy i wzmocnienia roli partnerów społecznych i organizacji MŚP w europejskim semestrze. ZRP reprezentował Pan Norbert Pruszanowski – Dyrektor Zespołu Rozwoju i Komunikacji,

W przemówieniu otwierającym sekretarz generalna Véronique Willems dokonała przeglądu ścieżki projektu w ciągu ostatnich dwóch lat. Podkreśliła niezbędną adaptację programu SMILES do nowej rzeczywistości gospodarczej i społecznej wywołanej pandemią: „W trakcie SMILES poprosiliśmy naszych członków o raportowanie i debatę na temat ich zaangażowania w przygotowanie Narodowych Planów Odbudowy i Odporności (NRRP), wykorzystanie budżetu UE do złagodzenia skutków kryzysu i wreszcie do reform strukturalnych wspomnianych w europejskim semestrze, integrujących wszystkie najważniejsze polityki dotyczące MŚP”. Przedstawiając główne wyniki projektu, Dyrektor ds. Społecznych SMEunited, Liliane Volozinskis wspomniała o głównych zaleceniach politycznych zarówno na poziomie europejskim, jak i krajowym.

Podczas pierwszej sesji prelegenci z krajowych organizacji MŚP z Francji i Rumunii oraz partnerzy społeczni mieli możliwość podzielenia się swoimi poglądami i przekazania bardziej „praktycznego” doświadczenia na temat procesu unijnego semestru. W drugiej sesji przedstawiciele partnerów społecznych z Grecji i Polski omówili wyzwania związane z ich zaangażowaniem w tworzenie Krajowych Planów Odbudowy i Odporności. Ekspert ZRP przedstawił prezentacją na temat zaangażowania Związku Rzemiosła Polskiego i polskich partnerów społecznych w proces przygotowania Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w Polsce. W drugiej sesji Pan Pim Lescrauwaet z Komisji Europejskiej odniósł się do adaptacji semestru europejskiego do zmieniających się okoliczności w ostatniej dekadzie. Jego zdaniem oczywiste jest, że „unijny semestr oraz plany odbudowy i odporności będą współistnieć w kolejnych latach a semestr unijny nie stanie się przestarzały, pozostanie na miejscu, aby przyjrzeć się szerszej agendzie politycznej”. Pani Valeria Ronzitti, Sekretarz Generalna SGI Europe, zwróciła uwagę na konieczne skupienie się na aspekcie regionalnym. Jej zdaniem „w wielu państwach członkowskich rzeczywiste wdrażanie ma miejsce na poziomie regionalnym. Pytanie brzmi, jak powinniśmy stawić czoła temu wyzwaniu”. Pan Markus Beyrer, dyrektor generalny BusinessEurope wspomniał, że „wzmocnienie wzrostu i konkurencyjności, a także ochrona jednolitego rynku powinny być priorytetami w semestrze UE i krajowych planach odbudowy”. Pan Luca Visentini, sekretarz generalny ETUC, nalegał, aby w celu pomyślnego europejskiego semestru, Next Generation EU z RRF, Zielonym Ładem i Europejskim Filarem Praw Socjalnych musiały być w pełni zintegrowane z tym procesem.

Na zakończenie konferencji Pani Willems (sekretarz generalny SMEunited) podkreśliła, że „pełne porozumienie europejskich partnerów społecznych wzywa do systematycznego, znaczącego i terminowego zaangażowania krajowych partnerów społecznych w semestr UE przez ich władze krajowe, zwłaszcza we wdrażanie krajowych planów odbudowy i odporności. Dodała również silniejszą rolę urzędników ds. europejskiego semestru, jasny przegląd terminów na każdym etapie procesu semestru oraz wsparcie budowania potencjału partnerów społecznych i organizacji MŚP w razie potrzeby. Podkreśliła także , że „ to wyjątkowa okazja, aby jak najlepiej połączyć korzystanie z instrumentu naprawy i odporności z procesem europejskiego semestru. Decydenci polityczni na szczeblu krajowym powinni w pełni zintegrować poglądy partnerów społecznych i organizacji MŚP, aby mieć dobre podejście oddolne i uczyć się na miejscu, jakie są rzeczywiste potrzeby po wybuchu pandemii”.