Konferencja w Warszawie w ramach projektu „Innowacje-to proste”

27 czerwca w Pałacu Chodkiewiczów, odbyła się czternasta konferencja informacyjno – promocyjna organizowana w ramach projektu „Innowacje-to proste”

Norbert Pruszanowski, dyrektor zespołu funduszy unijnych ZRP, koordynator projektu otwierając konferencję przybliżył cele i ideę samego projektu, a także kolejne etapy jego realizacji. Podczas spotkania zaprezentowano wyniki ogólnopolskich badań dotyczących stanu innowacyjności mikro i małych firm. Obecne statystyki nie są dla najmniejszych firm korzystne. Wciąż większość mikroprzedsiębiorców innowacyjność łączy wyłącznie z nowymi technologiami. Projekt ma im uświadomić, że zmiany w zarządzaniu i organizacją pracy firmy również mogą być uznawane za innowacyjne. Służyły temu m.in. prezentowane przez firmy przykłady dobrych praktyk.

Eksperci z Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw zaprezentowali sposoby podnoszenia innowacyjności w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem unijnego wsparcia oraz przedstawili
bariery najczęściej występujące przy wprowadzaniu innowacji w małych przedsiębiorstwach. Temat ten stanowił wprowadzenie do panelu dyskusyjnego z udziałem uczestników konferencji oraz prelegentów.

Na zakończenie konferencji Norbert Pruszanowski omówił ostatni etap projektu, jakim będzie cykl bezpłatnych szkoleń dla mikro i małych przedsiębiorców, kadry zarządzającej, oraz dla liderów izb rzemieślniczych i innych organizacji partnerów społecznych.

 Udział w projekcie jest szansą dla mikro i małych przedsiębiorców na zdobycie szerokiej wiedzy na temat innowacyjności. Szkolenia dla partnerów społecznych rozpoczną się już we wrześniu bieżącego roku, natomiast szkolenia dla przedsiębiorców ruszają w styczniu 2013 r.
W konferencji uczestniczyło blisko 60 osób z regionu mazowieckiego.

Projekt „Innowacje-to proste”realizowany jest przez Związek Rzemiosła Polskiego i firmę „BDKM Grupa Doradcza Sp. z o.o”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jego odbiorcami są przede wszystkim przedstawiciele organizacji rzemiosła, partnerów społecznych, oraz przedsiębiorcy z sektora MŚP.