„Przedsiębiorco nie zmawiaj się”

Pod tym hasłem Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów rozpoczął kampanię skierowaną do przedsiębiorców. Celem kampanii jest uświadomienie prowadzącym działalność gospodarczą potrzeby przestrzegania przez firmy zrzeszone w organizacjach rzemiosła przepisów zabraniających ograniczania konkurencji oraz potrzebę stosowania przepisów prawa antymonopolowego.

Za niedozwolone porozumienie m.in. uważane będzie wszelkie świadome współdziałanie podmiotów, które w normalnych warunkach powinny ze sobą konkurować, niezależnie od formy takiego porozumienia (umowy sporządzone na piśmie, porozumienia ustne, e-mailowe, ustalenia w czasie formalnych bądź nieformalnych spotkań). Z punktu widzenia prawa antymonopolowego nie istotne jest także, jak nazwie się ustaloną wspólnie cenę. Zakaz porozumień ograniczających konkurencję odnosi się nie tylko do uzgodnień pomiędzy przedsiębiorcami, ale także do działalności branżowych zrzeszeń przedsiębiorców, ich stowarzyszeń i samorządów zawodowych.

Stosowanie praktyk ograniczających konkurencję obłożone jest wysokimi karami pieniężnymi.
Więcej o akcji na stronie: LINK