Szkolenia i konferencje dla przedsiębiorców

Związek Rzemiosła Polskiego we współpracy z Mazowiecką Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości realizuje projekt „Partnerstwo w realizacji projektów szansą rozwoju sektora MSP”. Jego celem jest podniesienie kwalifikacji przedstawicieli organizacji pracodawców, pracowników oraz wzmocnienie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców z sektora MŚP z województw mazowieckiego, lubelskiego, łódzkiego oraz podlaskiego.

Uczestnicy wezmą m.in udział w szkoleniu e-lerningowym (40 h), które obejmie zagadnienia z zakresu: zmiany gospodarczej, elastycznych form świadczenia pracy i nowych rozwiązań w organizacji pracy, partnerstwa publiczno-prywatnego i CSR. Po zakończeniu szkoleń online pracodawcy i pracownicy mogą wziąć udział w szkoleniach stacjonarnych poświęconych społecznej odpowiedzialności biznesu. W czasie trwającego 3 lata projektu zaplanowano przeszkolenie 1200 osób.

W ramach projektu, prowadzone zostaną także badania w zakresie potrzeb związanych z wdrażaniem elastycznych form zatrudnienia przez firmy z sektora MŚP. Uzyskane wyniki zostaną zaprezentowane na dwudniowej konferencji informacyjno-promocyjnej. Spotkanie to będzie także okazją do nawiązania bliższej współpracy pomiędzy przedsiębiorcami a organizacjami pracodawców. Celem drugiej, zaplanowanej na przyszły rok, konferencji będzie promocja idei CSR wśród przedsiębiorców z sektora MSP.

Projekt, którego realizacja rozpoczęła się 1 kwietnia 2012 roku jest współfinansowany przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenia rozpoczną się we wrześniu 2012 roku. Zapraszamy.

Szczegółowych informacji udziela biuro projektu: ul Miodowa 14,00-246 Warszawa, tele/fax 22 50 44 317, rozwojmsp@zrp.pl.