Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych, 9-13 listopada br.

W dniach 9-13 listopada br., odbędzie się kolejna edycja Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych. Tegoroczna edycja odbędzie się w formie on-line.

Tematem przewodnim Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych, w tym roku jest: Kształcenie i szkolenie zawodowe na rzecz przemian proekologicznych i cyfrowych, zgodnie z priorytetami Komisji Europejskiej na lata 2019-2024 dotyczącymi europejskiego zielonego ładu i Europy dostosowanej do ery cyfrowej.

W ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych zostaną przyznane nagrody dla projektów i działań, które są zgodne z jednym z priorytetów Komisji Europejskiej na lata 2019-2024 – „Europejski zielony ład” lub „Europa dostosowana do ery cyfrowej”. Nagradzane są najlepsze staże i praktyki widziane oczami ucznia, najlepsi opiekunowie praktyk oraz praktycznej nauki zawodu przedsiębiorstwa wspierające i organizujące u siebie systemowe szkolenia kadry, innowacyjne instytucje szkoleniowe. O nagrodę ubiegać mogą się również naukowcy zajmujący się kształceniem zawodowym oraz szkoły promujące przedsiębiorczość.

Pełen program Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych dostępny jest TUTAJ.