Konferencja w Białymstoku

15 maja w Białymstoku odbyła się trzecia regionalna konferencja informacyjno-promocyjna projektu „Innowacje – to proste!”. Podobnie, jak na poprzednich konferencjach realizatorzy projektu, Związek Rzemiosła Polskiego, oraz BDKM Grupa Doradcza Sp. z o.o. zaprezentowali wyniki badań stanu innowacyjności małych i średnich firm w Polsce.

 

Raport z badań, z którym mieli okazję zapoznać się uczestnicy konferencji, jest wynikiem zakończenia etapu badawczego projektu, którego celem jest między innymi diagnoza barier wprowadzania innowacji w mikro i małych przedsiębiorstwach.

 

Pan Daniel Górski, Dyrektor Departamentu Zarządzania RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego omówił bariery we wprowadzaniu innowacyjności w regionalnych firmach. Zaprezentował również kilka przykładów lokalnych przedsiębiorstw na Podlasiu, które dzięki inwestycjom w innowacje osiągnęły sukces na skalę ogólnopolską, a nawet międzynarodową. Wdrożenie innowacji w tych firmach były możliwe między innymi dzięki wykorzystaniu dotacji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

 

Następnie Pani Iga Głowacka, inspektor Departamentu Zarządzania RPO poinformowała, z jakich źródeł można uzyskać środki na innowacje dla małych form na Podlasiu.

 

Konferencję tradycyjnie zakończyła ciekawa dyskusja uczestników. Głównym jej tematem było słabe dostrzeganie potrzeb zakładów rzemieślniczych w RPO dla. woj. podlaskiego oraz konieczność wspierania tzw. rzemiosł tradycyjnych.