Konkurs z bhp rozstrzygnięty

Zwycięzcą XII edycji ogólnopolskiego konkursu wiedzy o zasadach bhp dla uczniów zakładów rzemieślniczych został Damian Łuczak, uczeń w zawodzie murarz z terenu Izby Rzemieślniczej w Opolu i Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Dwa kolejne miejsca zajęły: Magdalena Drozd, ucząca się zawodu fryzjerskiego z Lubinia i Angelika Zagórowicz pobierająca naukę w zawodzie sprzedawca z Izby słupskiej. Na podium stanęli także: Emilia Szarangowicz z Izby białostockiej, Tomasz Węsierski z Izby słupskiej oraz Vanessa Polk z Izby Katowickiej. 

 

W klasyfikacji grupowej bezkonkurencyjna okazała się reprezentacja Izby słupskiej: Tomasz Węsierski i Angelika Zagórowicz, na  drugim miejscu znaleźli się: Damian Łuczak i Sebastian Prochota  z Izby opolskiej a trzecia lokata przypadła: Danielowi Ratajewskiemu i Damianowi Kaczmarkowi z Izby wielkopolskiej.

W tym roku o tytuł lidera walczyło 48 uczniów z zakładów rzemieślniczych z 24 izb.
I tym razem wysoki poziom wiedzy finalistów utrudnił zadanie komisji konkursowej przy wyłonieniu pierwszej szóstki.

Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe, ufundowane przez organizatorów i partnerów konkursu. W gali wręczenia nagród m.in. uczestniczyli: Jadwiga Parada, przedstawiciel Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego MEN, Zbigniew Żurek, wiceprzewodniczący Rady Ochrony Pracy przy Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej, Małgorzata Kwiatkowska, zastępca Głównego Inspektora Pracy, Maciej Prószyński, Dyrektor Generalny ZRP.

Funkcję przewodniczącego Komisji Konkursowej pełnił Paweł Rozowski – wicedyrektor Departamentu Prewencji i Promocji – Główny Inspektorat Pracy.
Spotkanie prowadziła Jolanta Kosakowska – dyrektor Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej ZRP.