Kodeks pracy wymaga zmian

W siedzibie Business Centre Club  (BCC) 16 maja odbyła się konferencja -„Zmiany w Kodeksie pracy jako narzędzie poprawy konkurencyjności polskiej gospodarki” W spotkaniu uczestniczyli partnerzy Trójstronnej Komisji ds. Społeczno – Gospodarczych, Rady Ochrony Pracy; przedstawiciele instytucji związanych z problematyką pracy, oraz media.

Celem konferencji było otwarcie merytorycznej dyskusji nad rozwiązaniami, jakie obecnie oferuje kodeks pracy w Polsce i wynikającymi z tego konsekwencjami oraz nad poszukiwaniem możliwości zmian poprzez dialog społeczny. Dyskusję rozpoczął Marek Goliszewski – prezes BCC. Wzięli w niej udział m.in.: Izabela Opęchowska – dyrektor Zespołu Dialogu Społecznego ZRP, Andrzej Stępnikowski, zastępca dyrektora Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej, Andrzej Radzikowski, wiceprzewodniczący OPZZ.     

                                                                                                                                                  
Podczas spotkania mówiono o konieczności zmian w Kodeksie Pracy. Przygotowane propozycje przestawił BCC, swoje stanowisko zaprezentowali również związkowcy. Wiceminister pracy i polityki społecznej Rafał Mleczko podkreślił, że przy wprowadzaniu zmian w prawie pracy należy pamiętać o regulacji ochronnej w Kodeksie pracy, która jest ściśle związana z przepisami unijnymi. Natomiast przy ustalaniu minimalnego wynagrodzenianie wolno zapominać o szczegółowych rozwiązaniach prawnych w tym zakresie.

W trakcie dyskusji pojawiła się propozycja stworzenia dwóch odrębnych zapisów w Kodeksie. Jeden miałby dotyczyć mikro i małych firm, drugi przedsiębiorstw dużych. Andrzej Stępnikowski, ekspert ds. prawa pracy w ZRP przybliżył zasady funkcjonowania egzaminów czeladniczych i mistrzowskich w rzemiośle oraz praktyk prowadzonych w zakładach rzemieślniczych. Zaproponował także szersze upowszechnienie systemu kształcenia dualnego w Polsce.

Zorganizowana dyskusja była pierwszą z cyklu planowanych inicjatyw, która ma doprowadzić do stworzenia nowego kodeksu pracy, bardziej nowoczesnego, przejrzystego, wzmacniającego konkurencyjność polskiej gospodarki.
Z ramienia ZRP w spotkaniu uczestniczyli Izabela Opęchowska, Marta Płonka i Andrzej Stępnikowski.
W załączniku zdjęcia z konferencji