Konferencja upowszechniająca rezultaty projektu IW EQUAL „Opolski e-rzemieślnik”. – Kompleksowy mode