Wersja kontrastowa
 A
 A
 A

Kategoria: Aktualności

Opublikowano 11/02/2009

Konferencja prasowa nt. skutków kryzysu dla sektora MŚP

W dniu dzisiejszym w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie odbyła się konferencja prasowa poświęcona kryzysowi gospodarczemu zagrażającemu sektorowi rzemiosła handlu i usług. Gospodarzem spotkania był Związek Rzemiosła Polskiego z Prezesem Jerzym Bartnikiem a współorganizatorami: Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług z prezesem Zbigniewem Jarzyną, Kongregacja Przemysłowo-Handlowa z wiceprezesem Wojciechem Papisem i Polska Izba Handlu z prezydentem Waldemarem Nowakowskim.

Kryzys gospodarczy jest już faktem a jego skutki coraz wyraźniej odczuwają przedsiębiorcy.

Zaniepokojenie przedsiębiorców budzi dokument Ministerstwa Gospodarki dotyczący działań resortu na rzecz sektora MŚP. Zawarte w nim rozwiązania, chociaż skierowane do mikro, małych i średnich w praktyce przyniosą korzyści pozostałym sektorom gospodarki, nie rozwiązując problemów, z którym zmagają się najmniejsze podmioty gospodarcze.

MŚP stanowi ponad 98% wszystkich przedsiębiorstw w Polsce. Tym samym tworzą trzon i siłę napędową polskiej gospodarki.

Dzisiaj nie ma już czasu na rozmowy, trzeba zacząć konkretnie działać. Bo tylko wspólne przemyślane rozwiązania są w stanie wzmocnić gospodarkę i uchronić przedsiębiorstwa przed likwidacją. Zaplanowane działania muszą odpowiadać potrzebom tego sektora.

Według organizatorów konferencji należy uprościć procedury w aplikowaniu o środki unijne, uprościć i wzmocnić instrumenty gwarancyjne oraz rozwinąć ofertę udzielania pożyczek i mikrokredytów.

Przedsiębiorców szczególnie niepokoi podwyższanie opłat za wieczyste użytkowanie gruntów oraz drastyczne podwyżki cen energii. Wzrost cen zagraża dalszemu funkcjonowaniu całego szeregu przedsiębiorstw. Na szczególne niebezpieczeństwo narażone są przedsiębiorstwa o dużej energochłonności produkcji np. piekarnie, masarnie i niewielkie zakłady przemysłu spożywczego.

Sprzeciw przedsiębiorców budzą także działania samorządów terytorialnych, które nie rozumiejąc powagi sytuacji, wykorzystują ułomności przepisów oraz anachronizmy w ustawie o opłatach i podatkach lokalnych. W wielu miastach wprowadzono, bądź też przewiduje się wprowadzenie podwyższonych opłat targowych oraz rozszerza się obszar ich poboru na kolejne, dotychczas zwolnione mocą uchwały, miejsca dokonywania sprzedaży towarów.

Wszystkie cztery organizacje opowiadają się za wprowadzeniem ulg inwestycyjnych, które w obecnej, trudnej sytuacji pomogą przezwyciężyć skutki kryzysu.

Szczegółowe postulaty ZRP w załączniku.

Zachęcamy także do odwiedzenia stron współorganizatorów konferencji LINK

Ważne informacje:
Najnowsze artykuły:
związek rzemiosła polskiego
00-246 Warszawa
ul. Miodowa 14
Centrala
Tel.: 22 504 4 200
Fax: 22 831-96-10
E-mail: zrp@zrp.pl
o nasO ZRPStrukturaOrganyKomisjeUstawa o rzemiośleHistoria ZRPWarunki użytkowania
Działalność ZRPOświata zawodowaProjekt "Czas na staż"Nowa jakość egzaminówPodatki i sprawy gospodarczeUnia europejskaPolityka społecznaFundusze unijneRada duszpasterskaKonkursy i odznaczenia
KontaktPrezes ZRPDyrektor GeneralnyZespołyPraca
© Związek Rzemiosła Polskiego 2018