Rzeczpospolita: Nie ma pakietu dla małych firm

Cztery duże organizacje Pracodawców: Związek Rzemiosła Polskiego, Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług, Kongregacja Przemysłowo-Handlowa i Polska Izba Handlu uważają, że dotychczasowe działania rządu zapobiegające kryzysowi gospodarczemu kończą się pustymi hasłami. Przedsiębiorcy oczekują konkretnych rozwiązań.

”Jerzy Bartnik, szef Związku Rzemiosła Polskiego, uważa, że rząd powinien jak najszybciej wprowadzić podatkowe ulgi inwestycyjne na tworzenie nowych miejsc pracy. Po to, by wzmocnić mały biznes, potrzebne jest też obniżenie podatków i opłat lokalnych, wzmocnienie funduszy poręczeniowo-gwarancyjnych oraz obrona przed niekontrolowanymi podwyżkami cen energii elektrycznej”- czytamy w dzienniku Rzeczpospolita.

„– Nie ma już czasu na rozmowy, trzeba zacząć konkretnie działać. Zaplanowane działania muszą zaś odpowiadać potrzebom tego sektora – dowodzi Bartnik”.

Więcej: Rzeczpospolita

Aleksandra Fandrejewska
12.02.2009