Ogólnopolski Konkurs BHP

Główny Inspektor Pracy oraz Prezes Związku Rzemiosła Polskiego ogłaszają Ogólnopolski Konkurs wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych.

I etap: do 31 marca 2009 roku w Izbach Rzemieślniczych i Okręgowych Inspektoratach Pracy

II etap: do 15 maja 2009 roku w Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie

Więcej informacji: LINK oraz LINK