Konferencja prasowa „5 lat wstecz bez wyroku – zamiast reformy finansów publicznych”

9 czerwca 2011 roku w Centrum im. Adama Smitha w Warszawie odbyła się konferencja prasowa pt. „5 lat wstecz bez wyroku – zamiast reformy finansów publicznych”.

Na konferencji poinformowano o podejmowanych przez organy administracji podległe Ministerstwu Finansów działaniach, obciążających przedsiębiorców podatkami kilka lat wstecz na podstawie zmian w interpretacji prawa.

W konferencji wzięli udział:
Jerzy Bartnik – prezes Związku Rzemiosła Polskiego,
Cezary Kaźmierczak – prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców,
Andrzej Sadowski – wiceprezydent Centrum im. Adama Smitha.

Więcej informacji w załączniku.