Konferencja poświęcona firmom rodzinnym

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych zapraszają przedstawicieli firm rodzinnych na konferencję, poświęconą problematyce tej grupy przedsiębiorstw oraz prezentacji założeń programu wsparcia szkoleniowo-doradczego adresowanego do firm rodzinnych.

Konferencja odbędzie się w dniu 11 maja 2010 roku w Klubie Bankowca w Warszawie o godzinie 11.00.

Podczas spotkania uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się m.in. z silnymi i słabymi stronami firm rodzinnych, rolą rodzinnego biznesu w procesie transformacji oraz polityką polskich banków wobec firm rodzinnych.

Szczegółowe informacje w załączniku, na stronie www.firmyrodzinne.eu lub pod numerem telefonu 0-22 622 05 38.