4-te autonomiczne spotkanie negocjacyjne partnerów społecznych