Międzynarodowa konferencja w Helsinkach w ramach SME Trainet

SME Trainet to projekt finansowany ze środków programu Leonardo Da Vinci, którego głównym celem jest poprawa struktur wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw w trudnej fazie pomiędzy trzecim i piątym rokiem funkcjonowania firmy. Osiągnięcie zamierzeń pomysłodawców projektu będzie możliwe dzięki wymianie dobrych praktyk pomiędzy europejskimi partnerami oraz wspieranie wspólnego dialogu pomiędzy europejskimi przedsiębiorstwami z sektora MŚP, europejskimi izbami handlowymi i rzemieślniczymi oraz europejskimi  stowarzyszeniami doradczymi i szkoleniowymi.

W ramach projektu w dniach 5 – 7 maja 2010 roku w Helsinkach (Finlandia) organizowana jest pierwsza Międzynarodowa Konferencja, podczas której możliwa będzie wymiana przykładów szkoleń i usług doradczych skierowanych dla małych i średnich przedsiębiorstw w danym kraju. Celem konferencji jest przedstawienie przez partnerów krajowych badań, dzięki którym wypracowane zostaną najlepsze metody wsparcia i podejścia do firm z sektora MŚP na poziomie międzynarodowym. Opracowanie „Zbiór dobrych praktyk” oraz „Podręcznik konferencyjny” stanowiący podsumowanie wyników helsińskiej konferencji zostaną opublikowane i rozpowszechnione na terytorium całej Unii Europejskiej.

W trakcie konferencji przedstawiona zostanie również europejska polityka małych i średnich przedsiębiorstw oraz odbędzie się debata na temat potrzeb szkoleniowych młodych przedsiębiorstw.