Konferencja podsumowująca stopień wdrażania RPO WM 2007-2013

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza 24-25 listopada 2010 r. wszystkich zainteresowanych na konferencję podsumowującą stopień wdrażania RPO WM w perspektywie finansowania 2007-2013, pod hasłem „dla rozwoju Mazowsza” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Podczas konferencji poruszane będą m.in. zagadnienia z zakresu polityki regionalnej w świetle doświadczeń obecnego okresu programowania oraz planowania strategicznego na najbliższe lata. Ponadto zostanie przedstawiony wpływ RPO WM na rozwój województw w tym rozwój województwa mazowieckiego oraz zaprezentowane zostaną dobre praktyki każdego z województw biorących udział w konferencji.

Konferencja odbędzie się w Hotelu Jan III Sobieski przy Placu Artura Zawiszy 1 w Warszawie.

Wszelkie informacje organizacyjne, program konferencji, formularz zgłoszeniowy znajdują się w załączeniu i na stronie www.mazowia.eu.